28.10.2015.

JAVNI NATJEČAJ - za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

1. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

 

a)        k.č.br. 3343/98, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 661 m2, građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa dvije strane omeđeno lokalnom asfaltiranom prometnicom u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

b)        k.č.br. 3343/71, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 1620 m², građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa izlazom na lokalnu asfaltiranu prometnicu u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

c)         k.č.br. 3343/17, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 969 m2, građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa izlazom na lokalnu asfaltiranu prometnicu u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

d)        k.č.br. 3343/53, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 1021 m2, građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa izlazom na lokalnu asfaltiranu prometnicu u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

e)        k.č.br. 1553 kuća i dvor površine 328 m2, upisana u zkul 767 k.o. Ivanić-Grad,  u naravi stambena građevina obiteljska kuća neto prizemnog prostora 45,00 m2, bruto površina 56,00 m2. Kuća ima legalan status, izgrađena je 1967., upisana je u zemljišnoj knjizi i ucrtana u kopiji katastarskog plana. Prostor je djelomično završen za stanovanje. Građevina je izgrađena uz javnu asfaltiranu prometnicu-Ulica Franje Jurinca uz koju su izgrađeni objekti komunalne infrastrukture: plinska mreža, vodovodna mreža, niskonaponska električna mreža, telefon, oborinska kanalizacija.

          kčbr. 1554 oranica kod kuće površine 368 m2 upisana u zkul 767 k.o. Ivanić-Grad. Lokacija predmetne nekretnine je iza parcele k.č.br. 1553, pa stoga nema izlaz na javnu površinu, a može se koristiti uz parcelu k.č.br. 1553 na kojoj je izgrađena obiteljska kkuća. Zemljište je u građevinskom pojasu, na ravnoj plohi, održavano. Svrstava se u Drugu kategoriju zemljišta, te se nalazi u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

 

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Ivanić-Grada, na adresi: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: