16.09.2015.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Grad Ivanić-Grad objavljuje Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6  radi izgradnje gospodarskih objekata.

Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

A)     dio k.č.br. 247/3 i dio k.č.br. 246/3, k.o. Šarampov, ukupne površine 5596 m2 sukladno potvrdi parcelacijskog elaborata za katastarske čestice k.č.br. 247/3 i 246/3 k.o. Šarampov,

B)      k.č.br. 245/3, k.o. Šarampov, površine 6.107 m2,

C)      k.č.br. 244/3, k.o. Šarampov, površine 4.741 m2,

D)     k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov, površine 11.755 m2,

E)      k.č.br. 242/3, k.o. Šarampov, površine 6.804 m2,

F)      k.č.br. 241/3, k.o. Šarampov, površine 6.864 m2,

G)     k.č.br. 243/2, k.o. Šarampov, površine 7.310 m2,

H)     k.č.br. 241/2, k.o. Šarampov, površine 4.258 m2,

I)        k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2,

J)       k.č.br. 239/2, k.o. Šarampov, površine 2.472 m2,

K)      k.č.br. 238/2, k.o. Šarampov, površine 1.690 m2,

L)       k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2.

 

Početna cijena zemljišta iznosi 75,00 kuna/m2, no ista može biti umanjena i do 50%, sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 07/13).

 

Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6, radi izgradnje gospodarskih objekata – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

Ponude se podnose tijekom 2015. godine, a otvaraju se u sljedećim terminima:

1.       15.01.2015. u 12,00 sati,

2.       16.02.2015. u 12,00 sati,

3.       16.03.2015. u 12,00 sati,

4.       15.04.2015. u 12,00 sati,

5.       15.05.2015. u 12,00 sati,

6.       15.06.2015. u 12,00 sati,

7.       15.07.2015. u 12,00 sati,

8.       17.08.2015. u 12,00 sati,

9.       15.09.2015. u 12,00 sati,

10.   15.10.2015. u 12,00 sati,

11.   16.11.2015. u 12,00 sati i

12.   15.12.2015. u 12,00 sati.

 

Za sva pitanja i informacije, zainteresirani se mogu obratiti Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada ili na broj 01-2831-360.

 

U prilogu objavljujemo Javni natječaj i pripadajuće obrasce koje je potrebno ispuniti pri podnošenju poduda.

PREUZMITE DOKUMENTE: