28.04.2016.

20 godina dabra u Hrvatskoj

Dabar, tipični monogam i najveći glodavac sjeverne polutke, rod je vodenih i kopnenih životinjskih vrsta iz porodice Castoridae. Nestao je u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća, a vraćen je 1996. godine u okviru projekta Dabar u Hrvatskoj, te su prvi parovi dopremljeni i ispušteni na rukavce rijeke Lonje u šumi Žutica kraj Ivanić-Grada. Od tog je vremena na popisu životinjskih vrsta u Hrvatskoj, a ove se godine obilježilo 20 godina dabra u Hrvatskoj u suorganizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Grada Ivanić-Grada i Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada.

Dabar je semiakvatična životinjska vrsta koja potiče biološku raznolikost jer svojim specifičnim djelovanjem u staništu modificira okoliš u kojem se nastanjuje više različitih životinja, od ptica do riba, ali i rastu brojne biljne vrste. Uz navedeno, ova životinja štiti ugrožene vrste, a njihove nastambe imaju povoljan utjecaj i na formiranje močvarnih te vlažnih područja. Bitno je spomenuti da ovaj iznimno osjetljiv glodavac gradi specifične nastambe, humke, jame i kombinacije istih, i to samo u vrlo čistoj vodi i na nezagađenom području što je dokaz da je područje Lonje ekološki očuvano stanište te kao takvo kvalitetna podloga i za turistički razvoj Ivanić-Grada. 

U godini šuma i vode globalni je cilj povećati svijest o njihovoj važnosti za održivi razvoj, radi čega reintrodukcija dabra u Hrvatskoj predstavlja ne samo revitalizaciju izumrlih životinjskih vrsta nego i potiče na zajedničko ujedinjavanje u očuvanju ekoloških vrijednosti zajedničkog nam staništa – planete Zemlje. U cilju pojačanog osvještavanja biološke raznolikosti u Ivanić-Gradu su održana tematska predavanja u Pučkom otvorenom učilištu. Između ostalih, nastupio je i Marijan Grubišić, voditelj projekta reintrodukcije dabrova u Hrvatskoj koji je istaknuo da se ova, za okoliš bitna, životinja značajno rasprostranila te sada broji 500 familija s 2500 do 3000 jedinki što ubrzo može predstavljati i problem koji se planira premostiti putem kvalitetno gospodarenja.

Iako možda nije svjestan svog djelovanja, ovaj izniman biljojed sa svojom masivnom i zdepastom građom, bez plana i strategije o održivom razvoju, svakodnevno djeluje i čuva ekološke vrijednosti koje mi kao čovječanstvo ponekad zaboravimo. «Dabar je upravo životinja koja u skladu s duhom ovog kraja koji na svoj način doprinosi okolišu i biološkoj raznolikosti koja je bitna za očuvanje života kakvog sada poznamo. Upravo je naš kraj kvalitetan primjer suživota prirode i industrije, tj. naftnog rudarstva koja nam jamči održivost na svim poljima.» - izjavio je Javor Bojan Leš, gradonačelnik grada Ivanić-Grada te ujedno uručio prigodne šatore lokalnom odredu izviđača «Dabar».

U sklopu obilježavanja 20 godina dabra u Hrvatskoj u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Grad Ivanić-Grad, te Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, organizirana je prigodna izložba Život u okrilju šume Žutica koja se održava u Muzeju Ivanić-Grada, do 30. travnja 2016. godine. Izložba je otvorena za javnost i kao takva besplatna jer je cilj educirati sve naraštaje o važnosti očuvanja dragocjenog staništa dabrova, a cijeli postav koordinirala je Vida Prust Škrgulja, privremena ravnateljica još neslužbeno otvorenog gradskog muzeja.