10.08.2016.

Otvoren Javni poziv za pomoćnike u nastavi

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije – partnerima u projektu „Prsten potpore“. Objava Javnog poziva prva je provedbena aktivnost na ovom projektu koji će se, nakon izvrsnih rezultata postignutih u nastavnoj 2015/2016 godini, vjerujemo nastaviti i u nastavnoj 2016/2017 godini. Javni poziv otvoren je do četvrtka, 18. kolovoza 2016. godine.

Projekt „Prsten potpore“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Projektom će se osigurati stručna pomoć za učenike s teškoćama u razvoju putem angažiranja 92 stručno osposobljena pomoćnika u nastavi u 32 škole Zagrebačke županije. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnije socijalizacije učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada. U nastavnoj 2015/2016 godini projekt je bio financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.

Na Javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani pod uvjetom da imaju minimalno srednjoškolsko obrazovanje te da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak. Također, poželjno je da kandidati posjeduju dodatna znanja i vještine poput poznavanja osnovne razine stranog jezika (engleski/ njemački jezik), da imaju iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili iskustvo u volontiranju.

U sklopu projekta osnovna zadaća pomoćnika u nastavi bit će pružanje osobne stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju kako bi učenici ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Također, podrazumijeva se pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

Tekst Javnog poziva, u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, možete pronaći na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr kao i na službenim web stranicama škola – partnera u projektu. Obrazac prijave i tražena dokumentacija navedena je posebno na svakoj web stranici škole za tu školu, a u slučaju da su kandidatkinje i kandidati zainteresirani za zaposlenje u više škola, prijavu s traženom dokumentacijom dostavljaju zasebno u svaku školu.