16.12.2016.

Započela sanacija kolektora na nasipu Lonje

Ovaj tjedan su započeli zahvati na sanaciji kolektora na nasipu rijeke Lonje kraj Školske ulice u Ivanić-Gradu.

Naime, radi se o kanalizacijskom kolektoru koji se nalazi u lošem stanju i potrebna je sanacija istog kako bi mogla započeti druga faza izgradnje šetnice uz rijeku Lonju od mosta u Omladinskoj ulici do mosta u Ulici kralja Tomislava.

Početku radova nazočili su Tomislav Masten, direktor vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, gradonačelnik Javor Bojan Leš te predstavnici Komunalnog centra i izvođača radova.

Više o samoj sanaciji, rokovima i financijama govori Tomislav Masten:

Cilj je završiti sanaciju do proljeća kada bi trebali krenuti radovi oko šetnice. Financijska vrijednost radova je 332.000,00 kuna, a izvođač radova je tvrtka Goran i Zoran d.o.o. iz Solina. 

Sama sanacija ne zahtjeva akte o gradnji, imamo projekt koji je izrađen od strane IGH, te nisu potrebne nikakve dozvole. Za izvedbu radova potrebno je svega 10-ak idealnih radnih dana, ali krenuli smo već danas kako se ne bi previše približili rokovima za šetnicu, te kako bi bili spremni za komplikacije koje su uvijek moguće u sanaciji kanalizacijskih kolektora.

Zadovoljstvo početkom radova izrazio je i gradonačelnik Javor Bojan Leš koji je pritom najavio 2. fazu izgradnje šetnice, ali i osnivanje radne skupine za revitalizaciju toka rijeke Lonje:

Grad Ivanić-Grad je dobio građevinske dozvole za 2. fazu radova na šetnici od mosta u Omladinskoj ulici do mosta u Ulici kralja Tomislava. Na tom dijelu naišli smo na problem, odnosno loše stanje kolektora na nasipu i iznimno mi je drago što smo ispregovarali sufinanciranje Hrvatskih voda i što je krenula sanacija. U planu je u idućoj godini dovršiti šetnicu sve do ulaza u starogradsku jezgru čime bi se završio taj veliki projekt.

Također, u pripremi je osnivanje radne skupine koja će se baviti revitalizacije toka rijeke Lonje. Skupina će se u sastati u siječnju iduće godine, a primarni cilj će im biti podizanje vodostaja čime bi Ivanić-Grad i u stvarnosti postao grad na rijeci Lonji.

Ugovorenu cijenu radova u iznosu od 332.518,50 kuna sufinancirati će  Hrvatske vode u iznosu od 272.000,00 kuna, a ostatak u iznosu od 60.518,50 kuna finacirati će sam investitor.