21.06.2016.

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

 

S A Z I V A M

33. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

           Sjednica će se održati dana 28. lipnja 2016. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

        Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sanja Radošević, direktorica društva Ivakop d.o.o.

 

2.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

3.   Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    I.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

b)   I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu

c)    I. Izmjena i dopuna Projekcija Proračuna Grada Ivanić-Grada 2017. i 2018. godinu

d)   I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

e)    I. izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

f)     I. Izmjena i dopuna Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2016. godinu

g)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

h)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2016. godini

i) I. IZMJENE PROGRAMA građenja objekata i uređaja                                                                                       komunalne infrastrukture za 2016. godinu

j)     I. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

4.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj:   Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove  društvene djelatnosti

 

5. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: