24.06.2016.

SAZIV 21. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (“Službeni glasnik” Grada Ivanić-Grada br.02/2014.) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik  02/2014.), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

21. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 27. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se i usvojiti zapisnik sa 20. sjednice Odbora za financije i proračun.

Za sjednicu  predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje prijedloga:

a) Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu

  c)  I. Izmjene i dopune Projekcija Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. i 2018. Godinu

 d) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2016. Godinu

e)  I. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2016. Godinu

f) I. izmjena i dopuna Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2016. Godinu

g) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada za 2016. Godinu

h) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2016. Godini

i) I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. Godinu

j) I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

2. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360 ili 2831-362.    

 

                                                                                    Predsjednica 

                                                                                          Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: