09.06.2016.

SAZIV 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

            Sjednica će se održati dana 13. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00sati u Križu, Trg sv. Križa 5 istovremeno i na istom mjestu sa sjednicama Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

               Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Vjekoslav Broz, direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. 

           

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  za vodoopskrbu i odvodnju

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Nedo Paliska, direktor društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. 

       

Mole se vijećnici da se sjednici Gradskog vijeća svakako odazovu, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 2831-362.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA IVANIĆ-GRADA 

                                                                                         Željko Pongrac

PREUZMITE DOKUMENTE: