10.06.2016.

SAZIV 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

32. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

            Sjednica će se održati dana 16. lipnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 29. i 30. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada    Ivanić-Grada za 2015. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

3.   Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

4.   Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove  društvene djelatnosti.

 

5. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                      Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: