17.03.2016.

Obilazak terena u Graberskom brdu

Gradonačelnik Javor Bojan Leš obišao je područje Graberja Ivanićkog gdje se susreo sa stanovnicima ulice Grabersko Brdo.

Sastanak je iniciran od strane građana kako bi se riješio višegodišnji problem nefunkcioniranja odvodnje uz Ulicu Grabersko brdo, a zbog kojeg je dolazilo do plavljenja podruma u objektima i plavljenja okolnih parcela. U razgovoru sa Gradonačelnikom prisutni građani upoznali su ga sa problemima s kojima se susreću već duže vrijeme, a posebno u zadnjih dvije godine kada je bilo obilnijih padalina.

Gradonačelnik se zahvalio na pozivu te napomenuo da će se pobrinuti da djelatnici trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. provjere protočnost izgrađenog sustava oborinske odvodnje te izvrše profiliranje odvodnih jaraka na lokaciji, a ukoliko bude potrebno Grad Ivanić-Grad će financirati izgradnju cijevnog propusta ispod prometnice kao i iskop potrebnog odvodnog kanala na predmetnoj lokaciji koji će trajno riješiti problem odvodnje oborinske vode.