07.03.2016.

REZULTATI JAVNOG POZIVA

za predlaganje programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: