31.10.2016.

JAVNI NATJEČAJ - Poduzetnička zona 6

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

radi izgradnje gospodarskih objekata

 

1.   Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6, koja je locirana cca 1,5 km od izlaza Ivanić-Grad na autocestu A3 (Zagreb-Lipovec), sa sjeverozapadne strane omeđena je državnom cestom D43, i s južne strane omeđena je željezničkom prugom Zagreb-Tovarnik (koridor X).

Prodaju se komunalno opremljena zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to sljedeće:

A)        k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov, površine 11.755 m2,

B)        k.č.br. 241/3, k.o. Šarampov, površine 6.864 m2,

C)        k.č.br. 241/2, k.o. Šarampov, površine 4.258 m2,

D)        k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2,

E)        k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2,

F)        k.č.br. 244/2  k.o. Šarampov, površine 2. 988 m2

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Ivanić-Grada, na adresi: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati. Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta dostupni su zainteresiranima u elektronskom obliku na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr).

 

2.   Početna cijena zemljišta iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:

A) k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov, površine 11.755 m2 – 881.625,00 kuna,

B) k.č.br. 241/3, k.o. Šarampov, površine 6.864 m2 – 514.800,00 kuna,

C) k.č.br. 241/2, k.o. Šarampov, površine 4.258 m2 – 319.350,00 kuna,

D) k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2 – 140.925,00 kuna,

E) k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2 – 162.450,00 kuna,

F) k.č.br. 244/2  k.o. Šarampov, površine 2.988 m2-   224.100,00 kuna

 

3.   Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 su sljedeće:

-       K2 (pretežito trgovačka),

-       K3 (komunalno-servisna),

-       I1 (proizvodna – pretežito industrijska),

-       I2 (proizvodna – pretežito zanatska).

PREUZMITE DOKUMENTE: