26.10.2016.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje 

NATJEČAJ

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 – Mjera „Rad i staž i prijevoz“- 1 izvršitelj

 
Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se preko mjere „Rad i staž i prijevoz“ - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,

na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine. 

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema iz područja ekonomije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Uvjeti HZZ-a:

Osoba koja se prijavljuje mora biti prijavljena na HZZ-u najmanje 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koji se obrazovala i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslika uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 27.10.2016. do 11.11.2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina.