26.10.2016.

ODLUKA o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom proslave Noći vještica - Halloween

Temeljem članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik, broj 04/11) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 25. listopada 2016. godine sljedeću

ODLUKU

o produljenju radnog vremena

ugostiteljskim objektima povodom proslave Noći vještica - Halloween

I. 

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom održavanja proslave Noći vještica - Halloween koja će se održati

dana 31. listopada 2016. godine.

II. 

Gradonačelnik odobrava produljenje radnog vremena za dan 31. listopad na 01. studeni do 03,00 sata.

III.

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada  Ivanić-Grada

(www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu.

IV. 

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/16-01/63                                                             

URBROJ: 238/10-02/13-16-7                                                  GRADONAČELNIK:

Ivanić-Grad, 25. listopada 2016.                                         Javor Bojan Leš, dr.vet.med.