06.10.2016.

SAZIV 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

            Sjednica će se održati dana 12. listopada 2016. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

2.   Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

3.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvođenju, visini obračuna i naplate naknade za razvoj na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: predstavnik trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

4.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja   Muzeja Ivanić-Grada

Predlagatelj: Željko Pongrac, predsjednik Upravnog vijeća

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnine oznake k.č.br. 2550/3 ulica podgrađe upisana u zkul 3698 k.o. Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)  Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Gradske knjižnice Ivanić-Grad

b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta gradske knjižnice Ivanić-Grad

c) Pravilnik o pružanju usluga i načinu korištenja knjižnične građe gradske knjižnice Ivanić-Grad              

Predlagatelj : Privremena ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad, Senka Kušar Bisić, prof. i dipl. knjiž.

Izvjestitelj: Privremena ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad, Senka Kušar Bisić, prof. i dipl. knjiž.

 

8.   Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever-Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: