05.04.2017.

Natječaj za radno mjesto upravitelja/ice zadruge

Natječaj za radno mjesto upravitelja/ice zadruge

‐ stalni radni odnos

Novoosnovana Zadruga CRNA KAP za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i trgovinu iz Ivanić-Grada, Prk hrvatskih branitelja 1, u procesu je započinjanja radom, te izradi petogodišnjeg poslovnog plana i ostvarivanja statusa proizvođačke organizacije.

Zbog toga tražimo upravitelja/icu koji/a je voljan/a uhvatiti se u koštac s novim poslovima, kojem/kojoj će ostvarivanje ovog projekta biti osobni izazov i dokaz osobne sposobnosti i stručnosti.

OPIS POSLA:

 • (su)osmišljavanje strategije razvoja zadruge i provedba operativnih planova
 • planiranje i praćenje financijskog poslovanja zadruge; izrada financijskih planova i financijskih izvješća
 • prikupljanje sredstava, pisanje projektnih i poslovnih prijedloga, apliciranje na odgovarajuće natječaje
 • koordiniranje i izrada poslovnog plana zadruge
 • izrada dokumentacije za ostvarivanje statusa proizvođačke organizacije u Ministarstvu poljoprivrede
 • razvoj tržišta
 • korespodencija s potencijalnim kupcima i vođenje pregovora s istim
 • komunikacija s dobavljačima (nabava repromaterijala)
 • organizacija marketinga i promidžba
 • praćenje važećih propisa i izvještavanje o promjenama zakonske regulative
 • organizacija procesa proizvodnje
 • reguliranje odnosa sa zadrugarima
 • praćenje natječaja i prijava na iste, 
 • izrada financijskih planova i financijskih izvješća
 • odnosi s javnošću (planiranja i provedba javnih kampanja te organizacija javnih događanja)
 • redovita komunikacija sa suradnicima, partnerima i klijentima
 • i drugi poslovi vezani uz poslovanje zadruge i proizvođačke organizacije.

UVJETI:

 • stručna sprema: VŠS/VSS agronomskog, ekonomskog, prehrambeno tehnološkog ili biotehnološkog smjera, najmanje 3 godine iskustva na upravljačkim pozicijama ili 5 godina radnog iskustva
 • ili osoba navedenih akademskih profila sa završenim stručnim osposobljavanjem kojem/kojoj će ostvarivanje ovog projekta biti osobni izazov i dokaz osobne sposobnosti i stručnosti što će dokazati motivacijskim pismom
 • ili diplomant/ica u navedenim smjerovima kojem/kojoj će ostvarivanje ovog projekta biti osobni izazov i dokaz osobne sposobnosti i stručnosti što će dokazati motivacijskim pismom
 • najmanje 1 godina iskustva u vođenju i implementaciji projekata
 • napredna IT pismenost
 • izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika i visoka razina pismenosti
 • vozačka dozvola B kategorije, aktivan/a vozač/ica
 • izražene organizacijske (vještine upravljanja vremenom, aktivnostima i ljudskim resursima) te komunikacijske i prezentacijske vještine
 • visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu
 • sposobnost identificiranja, formuliranja i realizacije ideja i inicijativa
 • izrazita sposobnost rada u timu, razvijene vještine umrežavanja
 • komunikativnost i otvorenost
 • proaktivan pristup rješavanju izazova
 • kreativnost, ambicioznost

PREDNOSTI:

 • iskustvo na upravljačkim pozicijama
 • iskustva u vođenju i implementaciji projekata
 • osobni izazov i dokaz osobne sposobnosti i stručnosti što će dokazati motivacijskim pismom i u individualnom razgovoru

 

NUDIMO:

 • ugovor na neodređeno vrijeme (s probnim rokom od 3 mjeseca)
 • stimulativna primanja
 • timski rad u kreativnoj radnoj atmosferi
 • mogućnost usavršavanja

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA: Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, preporuku (ako postoji), fotokopiju dokaza o stručnoj spremi i motivacijsko pismo koje je obavezno za sve kandidate.

Rok za podnošenje prijave isključivo elektronskim putem je 30.04..2017.

Prijave se šalju na e-­mail adresu: udrugabucinoulje@gmail.com s naznakom “Za natječaj – radno mjesto upravitelja/ice“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim elektronskim putem.

Nepotpune, nepravilne i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

S kandidatima će se objaviti i usmeni razgovor. O terminu razgovora biti će pisano obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Odabrani kandidat obavezno će morati priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente;

- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnom ili vježbeničkom stažu,
- domovnicu,
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od tri mjeseca za kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja