07.08.2017.

ANKETA - izbor logotipa za Visoku škola Ivanić-Grad

Sukladno Natječaju za izradu logotipa za Visoku školu Ivanić – Grad u osnivanju (VŠIG) „Jesi li pravi tip za naš logotip“ (KLASA: 406-05/17-01/20, URBROJ: 238/10-02-01/1-17-1) objavljenom 5. travnja 2017. godine na stranicama Grada Ivanić – Grada, Povjerenstvo za provedbu natječaja odabralo je tri najbolja rada kako bi građani mogli izraziti svoje mišljenje koje će Povjerenstvo uzeti u obzir prilikom izbora najboljeg idejnog rješenja.

Građani mogu izraziti svoje mišljenje do 17. kolovoza 2017. godine putem ankete na sljedećoj poveznici.