29.08.2017.

Potpisan Ugovor o partnerstvu s Visokom školom Edward Bernays

Danas je u hotelu Sport održana press konferencija povodom potpisivanja ugovora o suradnji Visoke škole Edward Bernays za komunikacijski menadžment s Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada te Putničke agencije Petek Tours. 
Potpisivanju su prisustvovali pomoćnica dekana Visoke škole prof. dr. sc. Romana Lekić, zamjenik gradonačelnika Ivanić- Grada Tomislav Cuvaj, direktorica Turističke zajednice Ankica Bešter, predsjednik uprave Elektrocentra Petek Miroslav Petek i voditeljica Putničke agencije Petek Tours Renata Hrastić.

Turistička zajednica, Putnička agencija i Hotel Sport u skladu sa svojim mogućnostima omogućiti obavljanje praktične nastave studentima Visoke škole.

Prodekanica Visoke škole, gđa. Romana Lekić danas je posjetila SB Naftalan, ST Kezele, te Muzej Ivanić-Grada i prostorije naše Visoke škole u POU, kako bi se što bolje upoznala s potencijalnima Ivanić-Grada i uspostavila suradnju i s njima.

Tijekom press konferencije je gđa Romana pohvalila dosadašnji razvoj Ivanić-Grada koji je u skladu s novim trendovima gdje je prepoznat potencijal posebnih oblika turizma, kao što su sportski i zdravstveni turizam. Također je naglasila da Ivanić-Grad ima veliku atrakcijsku osnovu i proizvode koji su jedinstveni u cijeloj Zagrebačkoj županiji, ali i nematerijalnu baštinu koja je nedovoljno iskorištena kao što su tradicija vatrogastva i operna diva Milka Trnina, na kojima bi, između ostalog, trebalo graditi temelje strategijskog plana.

Grad Ivanić Grad je s Visokom školom Edward Bernays imao preliminarni sastanak na kojima se raspravljalo o brendiranju Ivanić-Grada kao turističke destinacije s ciljem poticanja i unapređivanja turizma našeg područja, na kojem je škola predložila da će napraviti ponudu za izradu akcijskog plana i brendiranja turističke destinacije, a u skladu sa Strategijom razvoja turizma Ivanić-Grada koja je pri kraju izrade.

Fotografije: Zoran Ozetski

Tekst: Ana Tomašić