14.12.2017.

[MREŽA TV] Intervju sa gradonačelnikom Grada Ivanić-Grad

Tema: Ulaganja u Ivanić-Gradu