17.07.2017.

Ivakop omogućio dostavu računa putem elektroničke pošte

Ivakop d.o.o. je omogućio svim svojim korisnicima usluge dostavu računa elektronskim putem na adresu elektroničke pošte. Na ovaj način želimo smanjiti troškove tiskanja i distribucije računa, povećati sigurnost naših korisnika te pozitivno utjecati na okoliš. Da bi isti aktivirali, na našu internet stranicu postavili smo e-Račun obrazac za prijavu.

Za više detalja o samom e-računu i prijavi na http://ivakop.hr/2017/e-racun/