20.03.2017.

Početak akcije ZELENA ČISTKA 2017. u Ivanić-Gradu

Započeo je prvi dio akcije Zelena čistka na području Ivanić-Grada. U prvi dio ovogodišnje akcije uključile su se slijedeće udruge i MO koje će čistiti na slijedećim lokacijama:

1. Društvo prijatelja prirode (35 članova) – šuma Petica
2. MO Caginec-Prkos i KUD Đuro Kundek (15 članova) – park Rudolfa Perešina i Ulica braće Kalčić (Duga ulica)
3. Udruga Zlatno doba (15 članova) - prijelaz željezničke pruge između Donjeg Šarampova i Caginca/ Majdekova ulica – Ulica Tome Ludvaića
4. KU Žaba (15 članova) – Etanska cesta
5. Pučko otvoreno učilište (7 članova) – prostor oko POU

Udruga Zlatna dob i KU Žaba nakon početnih lokacija čiste i prostor oko poslovne zone 6-uz željezničku prugu (ispod nadvožnjaka na obilaznici).
Sudionicima akcije Grad Ivanić-Grad podijelit će zaštitne rukavice i maske te sendviče, vodu i sokove. Ivakop d.o.o. osigurava vreće potrebne za odlaganje otpada, a Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. će osigurati odvoz otpada.
Drugi dio akcije održat će se u travnju, stoga pozivamo sve zainteresirane MO i udruge da se priključe ovoj akciji. Organizator Zelene čistke je Grad Ivanić-Grad u suradnji sa Komunalnim centrom Ivanić-Grad d.o.o. i Ivakop d.o.o.