08.03.2017.

Uklanjanje suhih stabala i čišćenje ceste od sipine

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. prošli tjedan su započeli sa čišćenjem sipine korištene za posipavanje cesta tijekom zimskog perioda.

Najprije se krenulo sa ručnim struganjem i čišćenjem u Omladinskoj ulici u kojoj su radovi privedeni kraju, tijekom tjedna će biti očišćena i Savska ulica, dok će se u narednih nekoliko dana sa čistilicom sipina počisti i po svim ostalim ulicama na području Grada.

Na zahtjev stanara zgrada u Ulici Eduarda Babića, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom Ivanić, uklonio je stabla koja su se posušila i predstavljala opasnost za stanare i prijetila oštećenju samih zgrada.