26.05.2017.

Javni poziv ugostiteljima za manifestacije u povodu Dana grada 2017.

Povodom održavanja Dana grada i organizacije prigodnih događanja (13. Obrtničkog sajma subota 3.6.2017. od 9,00 do 18,00 sati i 9. Međunarodnog žabarskog karnevala u subotu 3.6. 2017. od 19,00 do 22,00 sata te  koncerata u petak 2.6. od 21,00 do 01,00 sat Mate Bulić i TS Filigran i subotu 3.6.2017. od 22,00 do 03,00 sata banda Vrijeme ljubavi, na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu,  Grad Ivanić-Grad objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa svim zakonski usklađenim subjektima za obavljanje ugostiteljskih usluga pića i hrane prilikom održavanja ove  manifestacije.

Manifestacije i događanja se održavaju u petak 2.6. i subotu 3.6.2017. prema  spomenutom rasporedu.

Javni poziv traje od 25.5. do 31.5.2017.

Svi zainteresirani  za zakup javne površine (prema Odluci Grada Ivanić-Grada) mogu  svoj zahtjev predati u pismenom obliku na urudžbenom Grad Ivanić-Grad (radnim danom  8,00-15,30 sati)  ili komunalnom redaru  Tomislavu Abramoviću, kontakt mail je [email protected]

Organizator manifestacije zadržava pravo posebnih zahtjeva u cilju prilagođavanja programu i sadržaju manifestacije. 

PREUZMITE DOKUMENTE: