24.05.2017.

Rezultati javnog poziva za financiranje programa udruga/organizacija civilnog društva za 2017.godinu.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 22.05.2017.g. konačnu odluku o raspodjeli sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu.

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), te u skladu s donesenim Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Rezultate javnog poziva za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: