24.11.2017.

SAZIV 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

            Sjednica će se održati dana 30. studenoga 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje Izvješća o radu za 2016. godinu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:  Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grada

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

predlagatelj : Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Gad

izvjestitelj:   Dražen Malec,    ravnatelj  Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Gad

 

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić-Grad d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog radija Ivanić-Grad  

 

4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

predlagatelj:  Gradonačelnik

Izvjestitelj:    Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju projekta izvođenja radova na sanaciji pomosta mosta u Ulici Kralja Tomislava

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad

predlagatelj : Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad

izvjestitelj:     Dario Kezerić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad

 

8.    Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

                                

    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                      Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: