09.11.2017.

U Ivanić-Gradu održano predavanje može li hrana i pozitivno i negativno djelovati na zdravlje čovjeka

Nenad Bratković, magistar nutricionizma, univ.magistar fitofarmacije i dijetoterapije održao je predavanje „Kako prehrana utječe na zdravlje čovjeka i na sprečavanje bolesti“ u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad u utorak, 07. studenog 2017. u 19,30 h.
Predavač je istakao važnost pravilne i izbalansirane prehrane te njenom utjecaju na zdravlje čovjeka.

Za sve one koji su zainteresirani za ovu temu a nisu mogli doći na predavanje Nenad Bratković napisao je što ste mogli čuti, saznati, naučiti na predavanju:

 Prehrana i hrana mnogo su više od puke potrebe zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba: sprečavanje gladi i omogućavanja sitosti i energetskog unosa. Prehrana je povezana s identitetom i naslijeđem osobe, određuje nas kulturološki, povezana je s emocijama, no još više definira naše zdravlje.

Znanja o adekvatnoj prehrani potrebna su svakom čovjeku koji živi u suvremeno doba i želi kvalitetnije i zdravo živjeti spriječiti bolesti te smanjiti simptome iste ukoliko se bolest pojavi. Hrana i prehrana ne smiju se nikako smatrati pomodarstvom ili trendom vremena u kojem živimo. Nutricionizam je vrlo složena interdisciplinarna znanost, znanost o hrani i prehrani te djelovanju na zdravlje čovjeka. Uz to, postoje i poddiscipline dijetetika, dijetoterapija, sportska prehrana koje se bave specifičnošću prehrane i zdravlja određene populacije.
Poruke iz suvremene znanosti o prehrani i informacije koje proizlaze iz svakodnevnih znanstvenih dokaza trebaju biti temeljene na dokazima, na kritičkom prosuđivanju i preispitivanju teza, a nikako ne temeljeni na anegdotalnim primjerima ili posve opasnim alternativnim i znanstveno neobjašnjivim pristupima koji mogu ugroziti zdravlje čovjeka.

Spoznaje koje su protekle iz kvalitetnih zdravstvenih istraživanja u proteklim godinama uvelike su promijenile poimanje važnosti prehrane na zdravlje čovjeka. Relativno novi dokazi o važnosti crijevne mikrobiote (populacije mikroorganizama koji nastanjuju naše crijevo) radikalno mijenjaju naše spoznaje o zdravlju, a upravo prehrana vrlo značajno utječe na zdravlje čovjeka.

Hrana može i pozitivno i negativno djelovati na zdravlje čovjeka, ovisno o kontekstu gledanja učinka hrane na ljudsko zdravlje. No, prije svega je prehrana ta koja je nezdrava, a ne pojedina hrana, što je česta teza koja se može čuti. No ujednačen unos neke hrane, poput pretjeranog unosa industrijski procesuirane hrane predstavlja nezdravu prehranu i određeni faktor rizika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti.
Aktivni biološki spojevi iz pojedine hrane nađeni su u nebrojenim namirnicama, počevši od češnjaka, artičoke, ribljeg ulja, zelenog čaja, i mnogih drugih. Poznavanje njihovog biološkog djelovanja može biti korisna i utemeljena pomoć pri liječenju i prevenciji bolesti. Dodaci prehrani kategorija su hrane koja zahtijeva pažljivo pojašnjenje i tumačenje o djelovanju na zdravlje čovjeka, koji mogu biti i korisni, samo ako su nadopuna uravnoteženoj i raznolikoj prehrani.

Kontrola nad senzacionalističkim novostima vezanima za hranu i prehranu – ključ je i očuvanja psihološkog zdravlja čovjeka,a na koju utječe pretjerana i isključiva briga o hrani.

Sustavna i ciljana briga o prehrani u središtu je modernih zdravstvenih sustava, bilo onih povezanih s primarnom prevencijom bolesti povezanih s liječenjem bolesti, ili onih posvećenih poboljšanju kvalitete života ili usmjerenih prema poboljšanju rezultata (sportska prehrana).
Znanost o prehrani te medicina međusobno se isprepliću i nadopunjuju te je njihovo međudjelovanje esencijalno.

Sadašnjost i budućnost znanosti o prehrani, baš kao i medicine, leži u – personaliziranom pristupu, pristupu prehrani koji je drugačiji za svaku osobu, ovisno o njegovoj/njezinoj genetici, zdravstvenom stanju te ostalim čimbenicima koji definiraju osobu u zdravstveno biološkom smislu.
Konačno, zdrava i uravnotežena prehrana koja sprečava bolesti i održava zdravlje ujedno je i ukusna prehrana bogata okusima i mirisima, ne samo biološki aktivnim spojevima. Stoga se pri poučavanju o zdravoj prehrani treba voditi računa i o tom aspektu hrane- hrana je užitak i zadovoljstvo za osjetila čovjeka.
“ – Nenad Bratković

Predavanje je dio projekta “Zajedno za zdravlje” te ga zajedno provode pučka otvorena učilišta iz Samobora, Ivanić-Grada i Svetog Ivana Zeline a pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije.

Tekst: Ljiljana Maričić
Foto: Zdenko Vanjek