07.12.2018.

Naftaš Ivanić započeo pripreme za proslavu 100 godina kluba

U klupskim prostorijama Naftaš Ivanića održana je prva sjednica Odbora za obilježavanje 100- te godišnjice kluba koja će se obilježiti sljedeće 2019. godine.

Još ranije je Izvršni odbor kluba donio Odluku o imenovanju Tomislava Abramovića, Gordana Petkovića, Stipe Šimunovića, Alena Marasa i Srećka Rastovića kao članove Odbora. Gradonačelnik je u ime Grada Ivanić-Grada u Odbor imenovao zamjenika gradonačelnika Tomislava Cuvaja, a na održanoj sjednici u Odbor su imenovana tri predstavnika koji su obilježili rad i aktivnost kluba u prijašnjim godinama – Milorad Mikac, Radojka Šporer i Pero Krnjajić. Za voditelja odbora i koordinatora imenovan je tajnik kluba Alen Maras.

Također, na sjednici je imenovan i Uređivački odbor za izradu monografije – Radojka Šporer, Jurica Mesić, Milorad Mikac, Pero Krnjajić i Alen Maras.