23.02.2018.

SAZIV 7. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014, 1/2018) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu Odbora za statut i poslovnik  

 

koja će se održati dana 27. veljače 2018. godine ( utorak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

 

D N E V N I   R E D :

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Privremeni   Statut  Visoke škole Ivanić-Grad

3.    Razmatranje prijedloga Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o nabavi i ugradnji digitalnog projektora i opreme za kino i nabavi radova uređenja kina

4.    Razmatranje prijedloga Odluke onerazvrstanim cestama na području Grada Ivanić-Grada

5.    Razmatranje prijedloga Odluke oprovedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada

6.    Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Pročišćenog teksta Statuta Grada Ivanić-Grada

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-362. 

                                                                                Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: