17.01.2018.

Ivanić-Grad proveo Program javnog rada za poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Grad Ivanić-Grad je dana 08.12.2017. raspisao javni poziv u skladu s Programom javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava.

Navedeni Program javnog rada je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te dugotrajno nezaposlenih osoba. HZZ financira zapošljavanje radnika na javnim radovima, te im je uz mjesečnu minimalnu plaću osiguran i trošak prijevoza te su radnicima isplaćene božićnice u iznosu od 1250,00 kn.

Grad Ivanić-Grad na rad je primio 9 osoba s kojima su zaključeni Ugovori o radu na vrijeme od 6 mjeseci. U tom periodu obavljat će poslove:

-           Sanacije nerazvrstanih cesta, 

-          Čišćenje drveća i niskog raslinja,

-          Saniranje divljih odlagališta otpada,

-          Održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,

-          U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Radnici su osposobljeni za rad na siguran način, za početno gašenje požara te za obavljanje poslova rukovanja motornom kosilicom te su doosposobljeni za rad s motornom kosilicom što im je omogućio Grad Ivanić-Grad kao dodatnu obuku, a što će radnici moći koristiti i za buduća zaposlenja.