05.01.2018.

Obavijest o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na području Grada Ivanić-Grada

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj (KLASA: 022-03/17-04/476, URBROJ: 50301-25/14-17-2), temeljem koje su Gradu Ivanić-Gradu dodijeljena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 568.605,00 kuna.

Grad Ivanić-Grad će dodijeljena novčana sredstva u cijelosti isplatiti oštećenicima tijekom sljedećeg tjedna, sukladno uputi Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (KLASA: 422-02/17-01/50, URBROJ: 513-06-02-17-7, od 28. prosinca 2017. godine).

PREUZMITE DOKUMENTE: