17.01.2018.

Sakupljanje papira u osnovnim školama Zagrebačke županije

Zagrebačka županija poziva osnovne škole sa svog područja da se od 15. siječnja do 15. lipnja 2018. godine uključe u projekt prikupljanja starog papira. Najuspješnije škole Županija će tradicionalno nagraditi informatičkom opremom.

Kao i prijašnjih godina, projekt provodi tvrtka DS Smith Unijapapir d.o.o. s ciljem motiviranja i educiranja najmlađih o korisnosti sakupljanja starog papira. Moto projekta je zaštita šuma jer se sakupljenom jednom tonom starog papira od sječe spasi 20 stabala.

Papir je sirovina koja se izvrsno reciklira i na taj način vraća u svakodnevnu uporabu čime se štedi energija, čuvaju šume i značajno smanjuje onečišćenje vode i zraka.

Osim Zagrebačke županije, tvrtka DS Smith Unijapapir prigodno će nagraditi najuspješnije škole. Naime, osim naknade za prikupljeni stari papir, istoimena tvrtka je za najuspješnije osigurala novčane nagrade te izlet za učenike.

Zagrebačka županija akciju sakupljanja papira podržava već petu godinu za redom na način da za svaku od pet najuspješnijih škola osigura komplet interaktivnih pametnih ploča, a naši učenici do sada su od sječe spasili 13.870 stabala.