22.01.2018.

SAZIV 6. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

6. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 24. siječnja 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju dijela naselja Caginec i pripajanju naselju Ivanić-Grad

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o granicama naselja na području Grada Ivanić-Grada

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima na području Grada Ivanić-Grada

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju dijela Mjesnog odbora Caginec-Prkos i pripajanju dijela Mjesnom odboru Gornji Šarampov

5.    Razmatranje prijedloga  Odluke o izmjeni Odluke o granicama jedinice mjesne samouprave

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6   

7.    Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada

8.     Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ivanić-Grada

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-362. 

                                                               

                                                                                Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: