13.07.2018.

SAZIV 10. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014, 1/2018) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014 i 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

10. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 17. srpnja 2018. godine ( utorak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijateljstvu između Općine Bilice i Grada Ivanić-Grada

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

4.    Razno

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-362. 

                                                               

                                                                                Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: