06.03.2018.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU

POSLOVNI PROSTOR NA TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU – LOKAL br. 9

Poslovni prostor lokal br. 9  nalazi se unutarnjem dijelu tržnice u Ivanić-Gradu, Maznica 7 i ima ograničeno radno vrijeme kao i tržnica, svakodnevno od 07-15 sati osim nedjeljom i praznicima.

 • Površina poslovnog prostora:

Poslovni prostor je površine  23,10  m2 , koji se sastoji od jednog prodajnog prostora i montažnom stijenom odvojen manji prostor za administrativni dio ili sl.

 • Opremljenost poslovnog prostora:

Poslovni prostor je opremljen za obavljanje trgovačke djelatnosti, ima vodu topla hladna, el. instalaciju, tel. instalacija, zidovi i podovi obloženi  su keramičkim pločicama.

 • Namjena poslovnog prostora:

Poslovni prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti, prodaja prehrambenih artikala

 • Zakup:

Poslovni prostor se daje u zakup  do pet godina, sa početnom cijenom zakupa  od = 924,00 kn mjesečno bez PDV-a.Bez mjesečnih režijskih troškova, koje plaća zakupac.

 

POSLOVNI PROSTOR NA TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU – LOKAL br. 13

Poslovni prostor lokal br. 13  nalazi se na tržnici u Ivanić-Gradu, Maznica 7, ulaz u lokal omogućen je sa tržnice kao i iz vanjskog dijela tržnice. Na taj način poslovanje lokala nije ograničeno radnim vremenom same tržnice.

 • Površina poslovnog prostora:

Poslovni prostor je površine  18,25  m2 , koji se sastoji od jednog prodajnog prostora.

 • Opremljenost poslovnog prostora:

Poslovni prostor je opremljen za obavljanje trgovačke djelatnosti, ima vodu topla hladna, el. instalaciju, tel. instalacija, zidovi i podovi obloženi  su djelom keramičkim pločicama.

 • Namjena poslovnog prostora:

Poslovni prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti, prodaja prehrambenih i neprehrambenih artikala

 • Zakup:

Poslovni prostor se daje u zakup  do pet godina, sa početnom cijenom zakupa  od = 912,50 kn mjesečno bez PDV-a.Bez mjesečnih režijskih troškova, koje plaća zakupac.

 

POSLOVNI PROSTOR NA TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU – LOKAL br. 14,15

Poslovni prostor lokal br. 14,15  nalazi se na tržnici u Ivanić-Gradu, Maznica 7, ulaz u lokal omogućen je sa tržnice kao i iz vanjskog dijela tržnice. Na taj način poslovanje lokala nije ograničeno radnim vremenom same tržnice.

 • Površina poslovnog prostora:

Poslovni prostor je površine  33,00  m2 , koji se sastoji od dva prostora i vlastitim sanitarnim čvorom.

 • Opremljenost poslovnog prostora:

Poslovni prostor je opremljen za obavljanje trgovačke ili uslužne djelatnosti, ima vlastiti priključak trofazne struje, toplu i hladnu vodu u poslovnom djelu i u sanitarnom čvoru, centralno grijanje na plin, prostor je klimatiziran, tel instalaciju, zidovi i pod obloženi keramičkim pločicama..

 • Namjena poslovnog prostora:

Poslovni prostor je namijenjen prvenstveno za obavljanje trgovačke djelatnosti, prodaja prehrambenih artikala, ali  ukoliko nema interesa može i za uslužne djelatnosti.

 • Zakup:

Poslovni prostor se daje u zakup  do pet godina, sa početnom cijenom zakupa  od = 1650,00 kn mjesečno bez PDV-a.Bez mjesečnih režijskih troškova, koje plaća zakupac.

 

Poslovni prostori  mogu se razgledati svakodnevno od 09,00-12,00.

 

UVJETI NATJEČAJA:        

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti.

 

Cijenjene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti zaključno sa 19.03.2018.  godine do 12,00 satina urudžbeni zapisnik na adresu:

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o., Moslavačka 13, sa naznakom na koverti   “NE OTVARAJ -ZA NATJEČAJ ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ”.

 

Ponuda treba sadržavati:

-ime i prezime ili naziv poduzeća, adresu, OIB poduzeća, broj računa i broj

 telefona za kontakt

 •  kopiju izvoda iz sudskog registra za poduzeća, ili kopiju obrtnice za obrtnike
 •  iznos ponude, rok zakupa te vrstu djelatnosti koju bi obavljali
 •  potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga ne stariji od 30 dana (kopija)

 

Zakašnjele i nekompletne ponude neće se uzimati u obzir.

Otvaranje ponuda izvršiti će imenovano povjerenstvo dana 19.03.2018. u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji učestvuju u natječaju.                    

Kriterij za odabir:        -visina ponude

                                 -rok zakupa

                                 -djelatnost koju obavlja

           

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na telefon 01 2831-050, ili osobno Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13.