29.03.2018.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem odredbi članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2017. do 2022. godine (KLASA: 021-05/18-01/3, URBROJ:  238/10-01-18-2).

PREUZMITE DOKUMENTE: