26.03.2018.

Sastanak stručnih radnika centara za socijalnu skrb i stručnih radnika Zavoda

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb dana 21.03.2018. godine u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec, Beliceva 1, u 10,00h, organizirao je sastanak stručnih radnika centara za socijalnu skrb i stručnih radnika Zavoda.

Budući da se značajan  dio prava iz sustava socijalne skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja/njegovatelj) ostvaruje temeljem Nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, cilj sastanka bio uspostavljanje bolje i kvalitetnije komunikacije te razmjene iskustava stručnih radnika, a što će doprinijeti efikasnosti i kvaliteti krajnje usluge za korisnike našeg sustava.
           
Na navedenom sastanku ispred Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb prisustvovale su:
 
1. dr. Đurđica Blažinkov Živković- pomoćnica ravnateljice za vještačenje
2. dr. Eos Martinac, rukovoditeljica službe za medicinsko vještačenje u Središnjem uredu
3. dr. Sanja Lončar – rukovoditeljica Područnog ureda u Zagrebu
4. Sunčica Dominiković Šafranić- Viši stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u Središnjem uredu
5. Kristina Županc- Stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u Područnom uredu u Zagrebu
6. Vjeka Marijan Aavakumović- Stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u Područnom uredu u Zagrebu
 
Uz moderiranje i  vodstvo Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, sastanku su prisustvovali i predstavnici centara za socijalnu skrb cijele Zagrebačke županije (CZSS Samobor, Velika Gorica, Vrbovec, Sv.Ivan Zelina, Dugo Selo, Jastrebarsko, Zaprešić) , dok je zbog izrazito velikog interesa poziv proširen i na centre drugih županija (CZSS Koprivnica, Čazma, Sisak, Kutina, Novska), te je konačno na skupu sudjelovalo 60ak stručnjaka. Svrha edukacije, odnosno radnog sastanka bila je što lakše definiranje nedoumica i problema s kojima se susrećemo tokom našeg rada, a prilikom postupanja u priznavanju prava temeljem Nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje.
           
Nakon provedenog sastanka, izraženo je zadovoljstvo svih prisutnih stručnjaka, kako predstavnika Zavoda, tako i kolega djelatnika centara za socijalnu skrb, razmjenom znanja i iskustava. Od strane djelatnika Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom istaknuto je zadovoljstvo visokom razinom organizacije, inicijativom, te konstruktivnom raspravom. Definirane su smjernice daljnje suradnje, a u svrhu što učinkovitijeg, bržeg i efikasnijeg postupanja prilikom zaštite interesa i prava zajedničkih korisnika. Također, uvidjela se potreba za održavanjem sličnih koordinacijskih sastanaka i u budućnosti, na redovnoj bazi, ali i za izmjenama postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi kako bi se isti usuglasio s novodonesenom Uredbom o metodologijama vještačenja.