08.11.2018.

Kreću radovi na rekonstrukciji A.G. Matoša, Cvjetne i Šarampovske ulice

Obavještavamo sve stanare ulice A.G. Matoša, Cvjetne i Šarampovske ulice da je slijedeći tjedan planiran početak radova na rekonstrukciji navedenih ulica u ukupnoj duljini od 661 metra.

U sklopu radova je predviđena izvedba nove kanalizacijske, vodovodne i plinske mreže te izvedba dvosmjernoga kolnika u širini 5,5 metara kao i priprema za izgradnju nogostupa te postavljanje nove javne rasvjete.

Radovi će početi od Kolodvorske ulice, a odvijali bi se u fazama (dio po dio trase - iskopi, postava nove instalacije, postavljanje tampon sloja), nakon čega će se pristupiti cjelokupnom asfaltiranju ulica.

Rok za završetak radova na rekonstrukciji je proljeće 2019., dok su nogostup i javna rasvjeta predviđeni za 2020. godinu.