16.10.2018.

OBAVIJEST - Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“

Na temelju članka 12. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 04/17) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 15. listopada 2018. godine sljedeću

ODLUKU

o produljenju radnog vremena

ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“

 

                                                                   I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“, i to za dane:

- 19. listopada 2018. na 20. listopada 2018. do 03,00 sata,

- 20. listopada 2017. na 21. listopada 2018. do 03,00 sata.

                                                                            

                                                                  II.

         Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada  Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza.

 

III.

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

                                                     

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA

                                                      ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                         GRAD IVANIĆ-GRAD

                                                           GRADONAČELNIK

 

 

KLASA:  022-05/18-01/71                                                                Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02-02-03/8-18-4                                 

Ivanić-Grad, 15. listopada 2018.                                                Javor Bojan Leš, dr.vet.med.