11.09.2018.

Obnova mosta i završno asfaltiranje u Ulici kralja Tomislava

Radovi na mostu u Ulici kralja Tomislava se privode kraju. Danas su tijeku završni radovi na asfaltiranju pristupnih pješačkih staza između šetnice i mosta te dijela kolnika na samome mostu.

U sklopu radova Ivaplin d.o.o. je obnovio i dio poprilično starih instalacija plinovoda.

U sklopu obnove mosta sanirana su i zamijenjena oštećena na dijelu pomosta, zamijenjeni su rubnjaci, uređena pješačka površina te je uz obnovu vanjskog vijenca most dobio i novu atraktivnu ogradu.

Vrijednost radova iznosi 631.595,56 kuna, od čega je Zagrebačka županija investiciju sufinancirala u iznosu od 300.000,00 kuna.