07.08.2019.

Poziv na suradnju i pomoć kako bi spriječili nastajanje nereda na zelenim otocima

Poštovani sugrađani!

pozivamo vas na suradnju i pomoć kako bi spriječili nastajanje nereda na zelenim otocima.  Zadnju objavu smo imali prošle godine, ali do danas se nije ništa promijenilo te naši sugrađani i dalje nepropisno odlažu svoj komunalni otpad na javnim površinama. Svakodnevno čišćenje nereda oko zelenih otoka plaćamo svi mi iz gradskog proračuna, a samo zato što se neki sugrađani ne žele pridržavati Odluke o komunalnom redu. Određeni broj građana, za koje smo dobili prijave, smo proslijedili komunalnom redarstvu te su im propisane kazne. U narednom razdoblju će se instalirati video nadzor na svim zelenim otocima tako da će biti lakše identificirati počinitelje, one koji nam nagrđuju grad i okoliš.

Svakodnevnim obilascima vidljivo je da su spremnici za odvojeno sakupljanje otpada, a tu mislimo na spremnike za otpadni papir, plastiku, staklo i metal, uglavnom prazni, a prostor oko njih je onečišćen. Najviše otpada ima oko spremnika na zelenim otocima u naseljima: Graberje Ivanićko, Donja Poljana, Žeravinec – kraj dječjeg vrtića, ali i na drugim lokacijama, ali ove tri su svakodnevno zatrpane otpadom.

Ovim putem molimo sve građane da otpad koji je namijenjen odlaganju na zelenim otocima uredno i odlože u spremnike, a ne oko njih kako se ne bi stvarali divlji deponiji. Ukoliko se radi o većoj količini otpada za odlaganje koja se ne može odložiti na zelenim otocima, molimo građane da isti dovezu na odlagalište neopasnog otpada u Tarnom. Ujedno obavještavamo naše korisnike da će do kraja godine na odlagalištu otpada Tarno biti otvoreno reciklažno dvorište za potrebe građana Grada Ivanić-Grada dok stanovnici općine Križ i općine Kloštar Ivanić već imaju svoja reciklažna dvorišta na kojima mogu odložiti manje količine posebnih vrsta otpada bez naknade.

Napominjemo kako je nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama kažnjivo prema Odluci o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada te pozivamo sve građane koji imaju neke informacije o osobama koje nepropisno odlažu otpad na javnim površinama da iste prijave na broj telefona Ivakopa  2888-938 ili na komunalno redarstvo Grada Ivanić-Grada broj 2831-378 kako bi protiv njih bili pokrenuti adekvatni postupci sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada.