22.02.2019.

SAZIV 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 01. ožujka 2019. godine ( petak ) s početkom u 15,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o cijeni posebnih programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj : Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Ivanić Grad

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici

b) Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici

c) Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici

d) Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Upravno vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj:  Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za poljoprivredu

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisija

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom Centru Ivanić-Grad d.o.o. za prijenos gospodarske cjeline - suvenirnice centra za posjetite Turističkoj zajednici Ivanić-Grad

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:  Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8. Razmatranje prijedloga i donošnje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:    Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje   Ugovora o javnoj nabavi radova i opreme za izgradnju modularnog drvno – tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:    Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu

b) Odluke od davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluga obavljanja dimnjačarskih poslova

c) Odluke od davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:  Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: