22.02.2019.

U Ivanić-Gradu održan 3. Simpozij „Stres u sestrinskoj pedijatrijskoj skrbi“

3. Simpozij „Stres u sestrinskoj pedijatrijskoj skrbi“ održava u danas i sutra u Ivanić-Gradu (22. i 23. veljače 2019.g.) na temu „Što kada se dogodi neočekivano – Posebni sestrinski zahtjevi u akutnom zbrinjavanju djece.“ Nesreće su vodeći uzrok smrtnosti djece u svim razvijenim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Nesreće i nesretni slučajevi, nezgode, prometne nesreće, opekline, utapanje, trovanja, strujni udar, padovi su hitna stanja koja najčešće ugrožavaju djetetov život.

Upoznavanje s uzrocima nesreća kod djece otvara mogućnost prevenciji te pridonosi smanjenju broja nesretnih slučajeva kao i pravovremeno uklanjanje posljedica. Medicinske sestre i tehničari na svim razinama zdravstvene zaštite značajno mogu pridonijeti prevenciji navedenog kroz zdravstveno odgojni rad s djecom i roditeljima i kroz edukaciju roditelja i djece od najranije dobi. 3. simpozij „Stres u pedijatrijskoj sestrinskoj skrbi“ organizira Hrvatska udruga medicinskih sestara i Pedijatrijsko društvo.

Cilj simpozija je edukacija medicinskih sestara iz svih područja pedijatrijske djelatnosti; kako klinika, domova zdravlja, vrtića i drugih zdravstvenih ustanova i centara; na koji način educirati roditelje, staratelje, osobe koji brinu o djeci i čuvaju djecu da im omoguće da do nezgoda i nesreća ne dođe – objasnila je Kristina Kužnik, predsjednica Pedijatrijskog društva medicinskih sestara HUMS-a – Ovo je treći simpozij u nizu, svake godine je to na temu stres u sestrinskoj pedijatrijskoj i sestrinskoj skrbi, a ove godine su to nesreće i nezgode u djece, te kako i na koji način prevenirati da do njih dođe.

Prof.dr.sc. Aida Mujkić s Medicinskog fakulteta Škole narodnog zdravlja u Zagrebu i Predsjednica hrvatskog pedijatrijskog društva istaknula je kako su pedijatri i pedijatrijske sestre nerazdruživi – Svaki skup koji organiziraju medicinske sestre sigurno je jako značajan za zdravlje djece općenito, i onda naravno mi kao pedijatri trebamo podržati jer to su naši jako važni i vrijedni suradnici. Zdravlje djece je danas sve više multidisciplinarno i mnogo struka ima svoju ulogu u tome, i važno je da svaka struka se razvija i daje svoj maksimum. Izuzetno mi je drago što su medicinske sestre ove godine izabrale ovu temu, jer kraj svih bolesti i bolesnih stanja, nesreće su vodeći uzrok smrtnosti djece u svim razvijenim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Od svih razloga zbog kojih djeca mogu izgubiti život, najveća je vjerojatnost da će se to dogoditi zbog nesreća! Zbog nesreća pati samo dijete, i obitelj i cijelo društvo. Vrlo često se koristi zdravstvena zaštita, ali na žalost neka djeca ostanu trajno snižene kvalitete života, tako da je to doista jedan problem o kojem se ne govorimo dovoljno koliko bi trebali na svim razinama i strukama koje su u to uključene.

Medicinskom osoblju, a osobito pedijatrijskoj skrbi želim prije svega zahvaliti na njihovom radu. U Hrvatskoj je u recentnom periodu bilo nekoliko tragičnih situacija gdje su prvi na udaru, a premalo su u fokusu kad se spašavaju životi, kad su svakodnevne stresne situacije, o čemu je upravo riječ na ovom simpoziju. Stoga je važno istaknuti koliko doprinose našem društvu! – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada Tomislav Cuvaj.

Epidemiološki najvažniji faktor za nastanak nesreća je dob djeteta. Ozljede izravno djeluju na razne aspekte života obitelji, ali i cijelog društva. Upoznavanje s uzrocima nesreća kod djece otvara mogućnost prevencije te pridonosi smanjenju broja nesretnih slučajeva kao i pravovremeno uklanjanje posljedica. Medicinske sestre i tehničari na svim razinama zdravstvene zaštite značajno mogu pridonijeti prevenciji navedenog kroz zdravstveno odgojni rad s djecom i roditeljima i kroz edukaciju roditelja i djece od najranije dobi. Cilj simpozija je potaknuti medicinske sestre na promišljanje o sestrinskoj skrbi u hitnim i neočekivanim situacijama, motivirati ih da djeluju preventivno kroz edukacije roditelja i djece od najranije dobi, te ponoviti stečena znanja o hitnom zbrinjavanju djeteta.

Prevencija nesreća u djece jedna je od glavnih zadaća u zaštiti zdravlja djece! Kako bi se spriječili sveobuhvatni problemi koji nastaju kao posljedica nesreća, njihovo sprečavanje jedan je od prioritetnih zadataka u zaštiti zdravlja djece. Izuzetno je važno takav stav promicati među laicima, ali i među profesionalcima osobito zdravstvenim djelatnicima. Sveobuhvatnost i koordiniranost su ključni u prevenciji nesreća u djece.