02.07.2019.

Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

KLASA: 406-01/19-01/3

URBROJ:238/10-02-02/4-19-7

Ivanić-Grad, 28. lipnja  2019.

                               

IZVJEŠĆE

O PONOVLJENOM  PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                 Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                 OIB: 52339045122

 

Evidencijski broj nabave: 57/2019

Predmet nabave:

Izvođenje radova na uređenju prostora ispod tribina nogometnog igrališta i izradi  konstrukcije za  krov tribina (I. faza samo unutar prostora) na sportsko rekreativnom parku „Zelenjak“ u Ivanić-Gradu

 

Datum početka prethodnog savjetovanja:  17. lipnja 2019. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja:  27. lipnja 2019. godine

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

 

Primjedbe i prijedlozi:

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene  primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

PREUZMITE DOKUMENTE: