13.06.2019.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

OIB: 52339045122

Evidencijski broj nabave: 57/2019

 

Predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju prostora ispod tribina nogometnog igrališta i izradi  konstrukcije za  krov tribina (I. faza samo unutar prostora) na sportsko rekreativnom parku „Zelenjak“ u Ivanić-Gradu

Datum početka prethodnog savjetovanja:  27. svibnja 2019. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja:  03. lipnja 2019. godine

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

 

Primjedbe i prijedlozi:

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene  primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.