06.05.2019.

Nova lokacija zelenog otoka u MO Jalševec

Na zahtjev MO Jalševec Breški pripremljena je podloga te je izgrađen podest i prilazna površina za premještanje zelenog otoka na novu lokaciju  koja se nalazi u Barilićevoj ulici.

Nova lokacija je stavljena u funkciju premještanjem kontejnera za razvrstavanje otpada.