29.10.2019.

OBAVIJEST - produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom proslave Noći vještica - Halloween

Na temelju članka 12. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 04/2017) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 29.10.2019. 2019. godine sljedeću

 

ODLUKU

o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

povodom proslave Noći vještica - Halloween

 

I.     

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom proslave Noći vještica - Halloween koje će se održati dana 31. listopada  2019. godine.

                                                                           

II.

Gradonačelnik odobrava produljenje radnog vremena za dan 31. listopad na 01. studeni 2019. godine za 1 sat u odnosu na redovno radno vrijeme objekta.

 

                                                                  III.

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada  Ivanić-Grada

(www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu.

 

                                                                  IV.

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.