24.04.2020.

SAZIV 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 30. travnja 2020. godine ( četvrtak )u periodu od 8,00-15,00 h elektronskim putem

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj : gradonačelnik

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad

predlagatelj: gradonačelnik

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenjeodluke o davanju suglasnosti Razvojnoj agenciji IGRA d.o.o. za preuzimanje gospodarske cjeline – suvenirnice Centra za posjetitelje od Turističke zajednice Ivanić-Grad

predlagatelj: gradonačelnik

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi  

predlagatelj:      gradonačelnik

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pomoći građanima i gospodarskim subjektima radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane  korona virusom

predlagatelj: gradonačelnik

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Dječjeg vrtića Roda u vrijeme kada je vrtić zatvoren uslijed pandemije korona virusa COVID-19

predlagatelj: gradonačelnik

 

8. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje srpanj-prosinac 2019. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odricanju članova Gradskog vijeća te članova radnih tijela Grada Ivanić-Grada od prava na naknadu za obavljanje dužnosti u tijelima Grada Ivanić-Grada za mjesec travanj 2020. godine

predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

10. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća. 

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: