14.08.2020.

COVID-19 - ODLUKA o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj 85/15,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 13. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“

I.

Ovom Odlukom uvodi se nužna mjera ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi” ( noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar, i si.) u trajanju od 10 dana.

Ugostiteljskih objekti iz stavka 1. ove točke smiju biti otvoreni najduže do 24 sata.

II.

Ova odluka primjenjuje se od 14. kolovoza 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama”.

 

KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-112

Zagreb, 13. kolovoza 2020.

Davor Božinović

PREUZMITE DOKUMENTE: