06.08.2020.

Izvješće o Javnoj raspravi - IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

PREUZMITE DOKUMENTE: