09.12.2020.

Ivanić-Grad ne ostaje bez mikrolaboratorija

Reorganizacijom rada Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije (ZJZ) i preseljenjem PCR uređaja iz prostorija Zavoda u Ivanić-Gradu u prostorije Zavoda u Rakitju, za stanovnike Ivanić-Grada ništa se ne mijenja niti taj grad ostaje bez mikrolaboratorija - poruka je sa sastanka župana Stjepana Kožića s gradonačelnikom Ivanić-Grada Javorom Bojanom Lešom i ravnateljem ZJZ Zagrebačke županije Leom Šunjićem.

Štoviše, preseljenjem dosad nedovoljno iskorištenog PCR uređaja u Rakitje, gdje u tamošnjim prostorijama Zavoda radi troje liječnika osposobljenih za rad ovim uređajem, stanovnici Zagrebačke županije koji će se testirati na koronavirus brže će dobiti nalaz. Naime, brisevi koji se uzimaju u gradovima županije uskoro će se analizirati upravo na spomenutom uređaju. – Mikrobiologija se ne seli iz Ivanić-Grada. Građani Ivanić-Grada i dalje ostavljaju svoje uzorke za mikrobiološku analizu u terminima kao i do sada u ispostavi Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu – ističe gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.

Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije Ivanić-Grad jedna je od čak osam ispostava Zavoda. Inače, brisevi za COVID-19 uzimaju se u pet gradova na području Zagrebačke županije, i to u Velikoj Gorici, Ivanić-Gradu, Zaprešiću, Dugom Selu i Samoboru, a samo testiranje na COVID-19 provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u Zagrebu.

PCR testiranje na COVID-19 te brze antigenske testove na COVID-19 uskoro će se provoditi u Zavodu u Rakitju gdje je u pripremi laboratorij sa svom potrebnom opremom i za taj posao educiranim kadrovima. Građani se samo trebaju prijaviti telefonom ili uz pomoć e-aplikacije koju je Zavod razvio kako bi građanima olakšali prijavu i smanjili nepotrebnu izloženost. Uzimanje uzoraka Obrada uzoraka za ostale pretrage u Zavodu organizirana je na način da se uzorci stolica iz svih ispostava obrađuju u laboratoriju mikrobiologije u Rakitju, a uzorci urina i brisevi u laboratoriju mikrobiologije u Ivanić-Gradu. Dnevno je riječ o 190 uzoraka koji se analiziraju u Ivanić-Gradu te oko 140 uzoraka u Rakitju, a uzorci se uzimaju između 7.30 i 10 sati.

Foto: Zagrebačka županija